KAI TAK TUNNEL

KOWLOON BAY ENTRANCE

Kai Tak Tunnel